Odeslání Logu - A1 Contest 2018

Zde můžete odeslat log přímo přes webové rozhraní. Log musí být ve formátu EDI! Před finálním potvrzením bude provedena formální kontrola formátu EDI. Po odeslaní se automaticky Váš deklarovaný výsledek zapíše do předběžných výsledků. Pokud budete mít jakékoliv problémy, kontaktujte mě na e-mail .
Soubor:

Odesláním logu vyjadřujete svůj souhlas
a) se zpracováním osobních dat organizátory závodu,
b) se zpracováním osobních dat třetími stranami, které závod vyhodnocují,
c) s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a
d) se zveřejněním všech údajů v deníku a chybových výpisů z národního hodnocení.