Odoslanie denníka - 2. Subregional Contest 2008

Tu môžete odoslať denník priamo cez webové rozhranie. Denník musí byť vo formáte EDI! Pred finálnym potvrdením bude urobená formálna kontrola formátu EDI. Po odoslaní sa váš deklarovaný výsledok automaticky zapíše do predbežných výsledkov. Ak budete mať akékoľvek problémy, kontaktujte admina na email: .
Súbor:

Zverejniť log ?